หน้ารวม เลเวล บอส กิล ขุด
All KurosakiIchigo
Power KurosakiIchigo
Magic Vaderkin
Sense Devilrollz
Charm Execution
Dig SeRaFox
Unique Item
GvG Guild ความ
Guild TricksterAdventure