หน้ารวม เลเวล บอส กิล ขุด
All KurosakiIchigo
Power KurosakiIchigo
Magic Vaderkin
Sense Devilrollz
Charm Execution
Dig 10952
Unique Item
GvG Guild อัปเปร้ออ
Guild TricksterAdventure