หน้ารวม เลเวล บอส กิล ขุด
All KurosakiIchigo
Power KurosakiIchigo
Magic Zeri
Sense Devilrollz
Charm Execution
Dig 10952
Unique Item
GvG Guild น้องพ่อมืงอะ
Guild TricksterAdventure